EDU elektronikus szakfolyóirat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Bemutatkozás

E-mail Nyomtatás PDF

Felhívás a Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózatához csatlakozásra 

Kedves Kolléga! 

A felsőoktatásban dolgozó, vagy tanulmányokat folytató fiatal oktatókhoz, kutatókhoz és doktori iskolák, valamint MA szakon tanulmányokat folytatókhoz fordulunk ezzel a felhívással.

A szakképzés-pedagógia, a környezetpedagógia területén meghatározó hazai műhelyek már fokozatot szerzett fiatal oktatói-és kutatói kezdeményezzük egy olyan országos hálózat létrehozását, amelyben a PhD hallgatók, a Master szakok hallgatói és a tanszékek oktatói vennének részt. Számítunk a vezető oktatóink, tudományos tapasztalattal rendelkező kollégáinkra is, elsősorban a publikációs teljesítmények véleményezésében, opponálásában.

Mire építünk ebben a kezdeményezésünkben? Egyfelől arra, hogy sok konferencián találkoztunk már, ahol sokan megismerhették egymás munkáit, az általuk képviselt intézmények profilját, teljesítményeit. (Tudomány Ünnepe, Képzők Képzése, ONK stb.) Másodsorban arra a motivációs bázisra, amelyet részben ezek a találkozók is reprezentáltak, valamint a doktorjelöltek, TDK-zó hallgatók érdeklődésére.

Mi a célunk?  Olyan fórumot szeretnénk biztosítani, amely a korszerű IKT lehetőségeire építve dinamikus kapcsolattartást, szakmai-közösségi platformot biztosít a hagyományos face-to face formák mellett. Egymásra épülhet ebben a formában három generáció tevékenysége( hallgatók, fiatal oktatók, idősebb oktatók-kutatók). Ezen keresztül a tudományos utánpótlást egy intenzívebb, korszerű formák, és módszerek segítségével is szolgáljuk.

Tartalmi területeinknél a cél az, hogy a szakképzés-pedagógia és a környezetpedagógia területén folyó kutatások-fejlesztések eredményeit minél szélesebb körben megismerhessük, hogy közös vállalkozásain is legyenek különböző pályázatok útján. A tartalmi paletta rendkívül széles, hiszen maga a szakképzés és a környezetpedagógia is nagyon sokféle megközelítésű neveléstudományi ágat, más tudománnyal való kapcsolatot foglal magában(a pszichológiáktól, ergonómián át a szociológiákig) A kapcsolattartás és a publikálási lehetőségekre elektronikus felületeket és formákat(……..?) hozunk létre, illetve működtetünk. Virtuális konferenciákat rendezünk, elektronikus folyóiratot szerkesztünk majd.

Adatbázisokat szeretnénk létrehozni elsősorban a résztvevőkről(wo is wo?),digitális pedagógiai fejlesztéseket is tervezünk. A kiemelkedő hallgatói, oktatói-kutatói teljesítmények elismerésére díjakat alapítunk és ítélünk oda.

Kedves mérnöktanár, közgazdász-tanár hallgatók, doktori iskolai hallgatók és fiatal oktató kollégák!

Várjuk jelentkezéseteket a megadott formában és elérhetőségekkel, illetve adatokkal. Alakítsuk meg a Fiatal Szakképzés és Környezetpedagógiai Oktatók és Kutatók Hálózatát.

Megtisztelő  bizalmatokat megköszönjük és a regisztrálások után ismét jelentkezünk. 

Budapest, 2008-11-22. 

Az alapítók: 

Dr. Molnár György     Horváth Cz. János

egyetemi adjunktus     egyetemi tanársegéd

BME GTK MPT       BME GTK MPT
 
Módosítás dátuma: 2016. június 05. vasárnap, 06:05